Vielä kerta puhkipuhutuista eläkeasioista, sillä nyt alkaa olla eri ikäluokat vastakkain.

Senhän tiedämme, että nykyinen työministeri on vihreä ja että vihreät ovat eläkeiän noston kannalla. Tiedämme myös, että suurin osa vihreistä on alle 40-vuotiaita eli eläkekysymyksen kannalta nuoria. Niinpä ei ole ihme, että uusimmassa Vihreässä Langassa, josta myös lainasin tuon otsikkoni, on näkyvissä lievää katkeruutta. Päätoimittaja Elina Grundströmin näkemys on, että suurimmat ristiriidat ovat sukupolvien välisiä.

Tällaisesta vastakkainasettelusta, nuoret vastaan vanhat, ei voi syntyä yhteiskunnallisesti mitään kovin hyvää. Vastakkainasettelu tuottaa tiukkaa oman viiteryhmän etujen ajamista ja kaikenlainen joustavuus ajattelussa unohtuu. Siksi on oikeutettua vaatia, että tulevaisuutta suunnittelevassa eläketyöryhmässä on moninaisuutta: myös nuoria (kuten päätoimittaja Grundström vaatii) ja myös naisia (kuten tasa-arvoministeri Stefan Wallin vaatii).  

Koska myöskään vanhempia naisia ei tule sulkea ulos keskustelusta, niin pistän tähän oman ajatukseni siitä, mikä olisi oikeudenmukainen eläkkeellesiirtymisen ajankohta.

Tilannehan on se, että eläkkeen laskentatapa muuttui vuoden 2005 alusta. Vuoden 2004 loppuun saakka eläke laskettiin jokaisesta työsuhteesta 23-vuotiaasta lähtien. Uuden laskentatavan mukaan vuodesta 2005 alkaen eläke karttuu 18-vuotiaasta alkaen.

Ehdotan, että eläke alkaisi karttua ensimmäisestä työsuhteesta alkaen riippumatta iästä. Kaikki työsuhteet lasketaan yhteen ja eläkkeelle pääsee, kun työssäoloa on kertynyt 45 vuotta. Eli pidennetään työvuosia, eikä tuijoteta epärelevanttia eläkeikää. Tämä koskisi myös kansanedustajia! Eläkkeen määrä laskettaisiin ansioiden pohjalta. Eli kouluttautua kannattaa, jos hyvästä koulutuksesta maksetaan parempaa palkkaa.

Mikä ihmeen raja tuo 23 vuotta on, joka on niin täysin epäoikeudenmukainen meille vanhemmille? Itse menin töihin 14-vuotiaana, kun perheellä ei ollut varaa kouluttaa. Ennätin siis olla töissä yli kahdeksan vuotta ennen kuin pääsin eläkkeen ansainnan piiriin. Silti olen myös kouluttautunut: ylioppilaaksi iltakouluissa ja sen jälkeen yhden alan maisteriksi.

Vaadin oikeudenmukaisuutta, ja kaikille, sekä nuorille että vanhoille, 45 vuotta pakollista työelämää ennen eläkettä.

Vapaaehtoisesti voisi toki jatkaa senkin jälkeen.