Tivi.fi:ssä oli raflaava otsikko: "It-palvelujen sekakäyttö voi vaurioittaa aivoja". Se pisti tutustumaan uutiseen tarkemmin. Ilmeni, että uudessa Stanfordin muistitutkimuksessa kumotaan uskomus, että monta tehtävää yhtä aikaa suorittavalla henkilöllä olisi parempi keskittymiskyky kuin yhtä asiaa kerrallaan tekevällä ihmisellä. Tutkimuksessa oli käynyt ilmi, että monia it-palveluja yhtä aikaa käyttävät ovat varsinaisia epäolennaisen tiedon kerääjiä.

Omalle kohdalleni on osunut parikin sekakäyttäjää esimieheksi. Tyypillistä heille on, että kun menet keskustelemaan sovitusta aiheesta sovittuun aikaan, hän naputtelee konetta kiireisenä ja pyytää hetken odottamaan, sillä homma on valmis ihan just. Sitten kilahtaa viesti meiliin, jolloin hän pyytää vielä hetken odottamaan, koska siihen on reagoitava välittömästi. Samassa tulee puhelu, johon on myös heti vastattava.

Istun ja odotan ja päässäni alkaa kihistä. Olisi parempaakin tekemistä kuin heilutella jalkoja ja naputella tuolin käsinojia ja odottaa vuoroa. Jonka ehkä saan, tai, ehkä lopultakaan en.

Miksi esimiehet toimivat toisten aikavarkaina? Haluavatko he käytöksellään osoittaa omien asioiden tärkeyttä ja toisen asioiden vähäpätöisyyttä? Vai todistelevatko he tehokkuuttaan ja kykyään hoitaa monta asiaa yhtä aikaa?

Eräs tutkijoista kertoo, että "monta asiaa samaan aikaan tekevät ajattelivat jatkuvasti sellaisia tehtäviä, joita ei edes pyydetty tekemään. Tällaiset henkilöt haluavat aina eteensä kaiken mahdollisen informaation, mutta he eivät kykene pitämään olennaisia asioita erossa toisistaan". Tuon pohjalta tulee pohtineeksi, miten tehokasta näiden ihmisten työnteko todellisuudessa on. Se mikä näkyy, ei kerro totuutta. Ihminen näyttää kiireiseltä ja tehokkaalta it-palvelujen keskellä, mutta priorisointi mättää.

Nyt tutkijat keskittyvät selvittämään, onko yhtäaikaisprosessointi synnynnäistä vai aiheuttaako sekakäyttö vaurioita esimerkiksi aivojen kognitiivisiin toimintoihin.

Kai pian on pakko tutkia, kykeneekö sekakäyttäjä kommunikoimaan ihmiselle ihan kasvokkain.