Suomessa on laadittu edistyksellinen asetus, jota kansa kutsuu paskalaiksi. Kuten usein suuria uudistuksia tehtäessä vastustus on voimallista. Tällä kertaa kovinta meteliä pitävät yllättäen kaupunkien jupit, vaikka laki on suunnattu taajamista kauas periferiaan. Jätevesiasetus kun koskettaa sellaisia haja-asutusalueita, joissa kiinteistö ei voi liittyä kunnalliseen viemäriverkostoon.

Tänäkin päivänä jokaisessa taloudessa jätevedet hoidetaan jollain tavalla ulos sisätiloista. Jätevesiasetus tähtää siihen, että jätevesi ei ulos joutuessaan saastuttaisi ympäristöä. Ihan järkeenkäypää! Silti haloo on kova ja jopa lainlaatijatkin ovat alkaneet epäillä asetuksen oikeutusta ja oikeudenmukaisuutta.

Jätevesiasetuksesta on tehty valtava ongelma. Yhtenä aiheuttajana ovat teollisten jätevesipuhdistamojen myyntimiehet, jotka ovat pelotelleet ja painostaneet kiinteistöjen omistajia hankkimaan pienpuhdistamon. Myyntimiehet ovat vedonneet valtiovallan tekemiin päätöksiin, joka muka velvoittaa kiinteistöjä hankkimaan sellaisen. Kun lisäksi kunnan viranomaiset pidättäytyvät antamasta kiinteistön haltijalle suositusta jonkin tietyn jätevesien käsittelyjärjestelmän valitsemisesta, asukkaat ovat jääneet täysin myyntimiesten armoille ja tuuliajolle.

Todellisuudessa haja-asutusalueiden kotitaloudet voivat vapaasti valita jätevesien puhdistusjärjestelmän. Ainoa vaatimus on, että järjestelmällä saavutetaan asetuksessa säädetty puhdistustulos. Jos kiinteistö ei voi liittyä viemäriverkostoon (huom. liittyminen ei ole ilmaista!), voi puhdistamon vaihtoehtona olla kompostoiva kuivakäymälä ja niin sanottujen harmaiden jätevesien maaperäkäsittely. Ranta-alueilla jätevesiratkaisuun kuuluu umpisäiliö ”sille ittelle”, mutta muiden jätevesien osalta sielläkin voidaan selvitä maaperäkäsittelyllä. Maapuhdistamo näet soveltuu useimpiin kohteisiin, jos tontilla on riittävästi tilaa. Jo nyt monessa haja-asutusalueen torpassa on suodatusjärjestelmä, joka pienellä remontilla täyttää asetuksen vaatimukset.

Viimeaikaiset julkiset keskustelut jätevesiasetuksen muuttamisesta siten, että se ei koskisi kaikkia tasavertaisesti, on hälyttävää. Erilaisiin sosiaalisiin tai muihin ominaisuuksiin sidottu vapauttaminen lain määräyksistä kuulostaa suorastaan omituiselta. Toivon todella, että ennen muutoksia asiaa tutkivat sellaiset henkilöt, joihin ei kansan äänekkäimpien mekastus ja edessä olevat vaalit vaikuta.

----

Jos lain laatimisen suunta kuitenkin muuttuu tulevaisuudessa, niin mieleen tuli heti muutama korjausehdotus, joilla voitaisiin selventää nykyisiä käytäntöjä.

- Työaika- ja vuosilomalaki ei koske yli 50-vuotiaita, jos saavat vielä olla töissä.

- Tupakkalaki ei koske Arskaa eikä Reiskaa, tai muita joilla on vastaava lempinimi.

- Verolait eivät koske humanisteja, sillä niiden tulkinta on vaikeaa muillekin.

- Asetuksen ”Ajoneuvojen käytöstä tiellä” määräys talvirenkaista ei koske hameisiin pukeutuvia.

- Tasa-arvolaki ei koske heteromiehiä.

- Tv-lupamaksusta vapautuu, jos ei ole rahaa ostaa 100 tuuman taulutelevisiota riippumatta siitä, onko kotitaloudessa yksi, kaksi vai viisi tavallista tv-vastaanotinta.

Poikkeuksena nykysuuntauksesta olisi työeläkelaki, jonka edessä koko kansa olisi yhdenvertainen. Silloin eläkettä olisi kertynyt kaikille alle 23-vuotiaillekin, ja silloin myös suuryritysten johtohenkilöt ja kansanedustajat lähtisivät samaan aikaan eläkkeelle kuin tavallinen kansa.

Vitsi, vitsi!